Category: zeusplay

Fairys Golden Path

Fairys Golden Path เป็นเกมสล็อต ที่เกี่ยวกับนางฟ้าเส้นทางทอง โดยจะพูดถึงกาลครั้งหนึ่งมี จุดจุดจุด Zephyr อาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งเป็นนางฟ้าที่แสนสวยแห่งสายลมตะวันตก โดยบ้านของเธอนั้นอยู่ริมน้ำตก และครอบครัวของเธอส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ในป่า โดยเธอนั้นชอบบินไปรับรอบๆในป่า และทิ้งประกายเล็กๆ ทุกที่ที่เธอไป และประกายของเธอนั้นมีมูลค่า อยากมาก ดังนั้นจึงมีผู้คนชอบออกตามหาประกายสีทอง ที่เหลืองอร่ามของเธอนั่นเอง เป็นเกมสล็อตอีก 1…